Implementering


Vår erfaring har vist at våre partnere ofte er nødt til å implementere løsninger som ikke nødvendigvis hører til deres kjernevirksomhet. Når nye løsninger blir lagt til en partners portefølje må de avgjøre om de skal avslå prosjektet eller  lære opp sine ansatte raskt.

Vi i Infinigate kan tilby deg en ekstra løsning. Vårt tekniske personale kan hjelpe deg i gjennomføringen av sluttkundenes prosjekter. Vi kan hjelpe deg med installasjon, konfigurasjon og tilpasning. I en slik situsjon kan vi gå inn som en ansatt i din bedrift eller som en ekstern konsulent. Ved å bruke Infinigates tekniske ressurser kan du unngå dyre og tidkrevende investeringer. Denne metoden kan også brukes til å bygge bro over problemer som kan oppstå fordi de ansatte blir involvert i andre prosjekter.