Har du pratet med dine kunder om IT-sikkerhet?

Har du spurt om følgende:

Har du tilgang til systemer og verktøy som inneholder sensitiv informasjon hjemmefra? Hvordan logger de ansatte på systemene? Hvor ofte kjører dere backup? Sender dere filer med sensitiv informasjon via e-post? Holder dere systemene oppdatert og patchet? 

Alle organisasjoner og selskaper bør beskytte sin informasjon, uavhengig om de ansatte jobber fra kontoret eller eksternt.

Tips for å sikre arbeidsplassen når de ansatte jobber hjemmefra:

  • Klientløs SSL / VPN slik at man kan jobbe effektivt uansett hvor man er, uten problemer. De ansatte kan fort bli lei av komplekse løsninger og i stedet ta i bruk usikre løsninger som f.eks. privat e-post. 
  • To-faktorautentisering for sikker tilgang til informasjon og systemer, å kun stole på passord er ikke sikkert nok!
  • God og oppdatert klientbeskyttelse som gir maksimal beskyttelse til din klient, selv utenfor kontoret. 
  • Begrens administrative rettigheter på klienten når de ansatte jobber hjemmefra. Ved å begrense muligheten for nedlasting unngår man potensielle skadelige programfiler.
  • Opplæring i phishing-angrep - Informer de ansatte og gjør de oppmerksom på phishing-angrep ved å ta i bruk de opplærings-verktøyene som tilbys i markedet. 
  • Ta backup slik at man unngår tap av verdifull informasjon. En god backup-løsning er essensiell for at data og informasjon ikke skal gå tapt dersom ulykken inntreffer.

Øk aktsomheten og bevisstheten

Flere selskaper har egne retningslinjer for hvor de ansatte skal jobbe fra under pandemien og flere belager seg på at den nye hverdagen vil vare ut 2020. En hverdag med hjemmekontor har sine fordeler, men kan også by på utfordringer.  

Les mer

Ransomware boom

Historier om organisasjoner som er utsatt for cyberangrep dominerer nyhetsbildet jevnlig, men forteller nyhetene hele historien? Sophos har gjennomført en omfattende undersøkelse av cyberkriminalitet og ransomware hvor 5000 IT-ansvarlige i 26 forskjellige land deltok. 

Les mer 

Infinigate hjelper deg!

IT- og informasjonssikkerhet er alltid viktig, enten man jobber fra kontoret eller eksternt - Vi i Infinigate er eksperter på IT-sikkerhet og hjelper gjerne deg som forhandler med å sikre kundene dine!

Kontakt oss i dag:                  sikkerhet@remove-this.infinigate.no                       +47 67 10 18 00

Kontaktkart