Viktig informasjon fra Check Point!

I forbindelse med lansering av siste major release fra Check Point; R81 har det skjedd endringer som er viktig å være klar over. 

 

Alle appliances som inngår i "2012-serien" er som følgende:
2200, 4200, 4800, 12200, 12400, 12600, 13500, 13800, 21400, 21600, 21700 & 21800.

  • Siste tilgjengelige versjon som supporterer disse modellene vil være R80.40.

Samtlige "2012-appliances" er supportert frem til juni 2022, men vil da ikke kunne kjøre nyere SW enn R80.40 - Dersom du har kunder med appliances som inngår i "2012-serien", ta kontakt med Infinigate for å se på alternative løsninger:

sikkerhet@remove-this.infinigate.no

+47 67 10 18 00