Test selskapets nettverk med Check Point CheckMe

Check Point har introdusert en nytt proaktiv verktøy som identifiserer sikkerhetsrisiko på selskapets nettverk på mindre enn et minutt.

CheckMe simulerer en rekke av tester som kontrollerer dine sårbarheter for ransomware, datainnbrudd, bot-angrep, datalekkasjer og mer. I slutten av prosessen mottar du en full rapport som inneholder retningslinjer for hvordan du bør håndtere sikkerhetsproblemene for å selskapet.

Du finner CheckMe her