Entrust Datacard er nå Entrust

Entrust har nå forkortet navnet sitt, men endringen er mye mer enn en forenkling av navnet. Det er også en evulusjon og et tankeskifte. Som et samlet selskap med en identitet viet til tillit, er Entrust nå posisjonert til å bedre gjenspeile sin dedikasjon ovenfor sine partnere og tilføre enda mer verdi.

14. September 2020:

"After Digital Transformation Accelerates, Entrust Datacard Becomes Entrust - Den globale innvirkningen av COVID-19-pandemien har vist oss hvor kritisk digital transformasjon er i vårt daglige liv. Som forbrukere er vi avhengige av digital teknologi og sikkerhet for å gjøre mer enn noen gang, enten det handler om kjøp og salt, det å krysse landegrenser, tilgang til offentlige tjenester eller innlogging i bedriftens nettverk. Vi er stolte av at noen av verdens største myndigheter, organisasjoner og bedrifter stoler på oss å holde innbyggere, handel og informasjon i bevegelse trygt. Å gjøre Entrust til grunnlaget for vårt merke, gjenspeiler hvordan vår teknologi og innovasjon er sentral for å sikre en verden i konstant endring" - Todd Wilkinson, CEO hos Entrust

Les hele pressemeldingen her