Gjør en Deal Registration - få bedre marginer

Sikre avtaler gjennom deal registration

Når du har en ny avtale på gang bør du raskt registrere din Sophos-deal hvis den gjelder:

  • 50 brukere eller mer;
  • Sophos brannmur modell 200 og over

Dette gjelder nye lisenser og hardware i kategori 2,3 og 4 (se nedenfor). 

Ved å gjøre en deal registration får du større sjanse til å vinne avtalen. Kun èn partner (den som først registrerer avtalen) får bedre margin og kan dermed tilby kunden bedre priser.

Dette er en del av Sophos nyr partnerprogram som trådte i kraft juli 2019.

Her finner du skjema for deal registration

Kontakt Infinigate for mer informasjon

Sophos Partner Program

Sophos nye partnerprogram

Sophos har utviklet sitt partnerprogram. Revo Biglarian, country manager for Sophos forteller mer om hva det betyr:

Se det innspilte webinaret