Forstår du din data nok til å beskytte den?

I en tid med "big data", har du oppdagelse- og klassifiseringsverktøy for å forstå nøyaktig hvilke data du har, hvor den er, hvor følsom den er, og hvem som har tilgang til den. Kan du beskytte den?

Data Loss Prevention (DLP) Solution

SecureIdentity-plattformen fra SecurEnvoy sikrer at du kan oppdage, klassifisere og beskytte din data - any data, any location, any platform - Dette er et omfattende verktøy som effektivt og sikkert gjør det mulig for organisasjoner å fokusere på sin kjernevirksomhet. 

Hvorfor bør du ta i bruk SecurEnvoys DLP-løsning?

  • Endepunkt, server, nettverk & cloud - SecureIdentity dekker alle fire områder. 
  • Den er modulær - Med mulighet for å fokusere først på DLP for endepunkt, deretter legge til DLP for andre områder (server, sky og nettverk)
  • Bygget fra grunnen av som DLP - Mange løsninger på markedet er slike "bolt-on-løsninger", disse dekker ikke nødvendigvis alle DLP-scenarioer som sikrer full beskyttelse.
  • Microsoft, Mac og Linux - SecureIdentity dekker alle løsninger!

Les DLP Guide fra SecurEnvoy

Se DLP Video

Events

Currently there are no trainings available