Mål forretningsrisiko i stedet for teknologirisiko!

RSA Archer hjelper selskaper med å kartlegge forretningsrisikoen de står overfor som et resultat av den stadig økende nettkriminaliteten.

De siste årene har cyberrisiko blitt en topp prioritet for mange bedriftsledere. 

Cyberrisiko er en viktig faktor å vurdere når det gjelder selskapets kvalitet og etterlevelse av interne prosesser, rutiner og systemvedlikehold. 

En utfordring når det gjelder vurdering av cyberrisiko er at selve risikoen blir undersøkt i henhold til gamle parametere som "high, medium og low", og som ikke kan tolkes av bedriftseiere av selskapene. 

Budskapet blir vanskelig å oversette til markedsøkonomiske vilkår. 

Anbefalningen av tiltak blir uklar og selskapet får ikke ut verdien av investeringen.

Finn ut hvordan nettbasert risikovurdering lar bedrifter ta bedre beslutninger når det gjelder handlinger og sikkerhetsinvesteringer, samtidig som selskapet overholder krav til compliance.

Les mer eller kontakt Infinigate