MobileIron utnevnt som ledende av Gartner

God rangering i Gartners analyse av verktøy for UEM (Unified Endpoint Management)

MobileIron er sett på som en veletablert aktør innen administrering av mobile enheter med moderne funksjonalitet som fungerer på flere ulike plattformer.


Kunder bruker MobileIrons UEM-løsninger til å:

  • Sikre og administrere mobile enheter (iOS, Android) og ikke-mobile enheter (MacBooks, Windows laptops, desktops).
  • Løser sentral styring av sikkerhet for både administrerte og ikke-administrerte enheter (BYOD).

I rapporten til Gartner ser man at kundetilfredsheten med MobileIron er stor, selv når den brukes i komplekse miljøer. Og selv om MobileIron er en nisjeaktør (innen UEM), er de innovative og jobber aktivt med å finne løsninger som stadig appellerer til nye kundegrupper.

Videre påpeker Gartner at integrering av sikkerhets- og autentiseringsfunksjonalitet for ikke-administrerte enheter gir kunder muligheten til å konsolidere annen sikkerhetsinfrastruktur.

Les mer