Forcepoint Next Generation Firewall...

har mottatt BSI-godkjent "Common Criteria"-sertifisering (versjon 3.1) under "National Criteria Evaluation and Validation Scheme" (CCEVS) av National Information Assurance Partnership (NIAP).

Forcepoint NGFW versjon 6.3.1 er sertifisert med den samarbeidsbeskyttende profilen for Stateful Traffic Filter Firewalls Versjon 1.0.

Denne sertifiseringen gjelder Forcepoint NGFW-modellene 1101, 1105, 1402, 2101, 2105, 3301, 3305, 6205.

Les mer