Pre-Sales Support

Infinigate tilbyr også sine tjenester i pre-sales fasen. Vår erfaring er at våre samarbeidspartnere setter pris på denne tjenesten. Fordelene for våre partnere og deres sluttkunder er at vi kan tilby en nøytral presentasjon av et emne og en konstruktiv diskusjon. Vi kan hjelpe deg i forskjellige stadier av salgssyklusen:

  • Analyse av dagens systemer, begreper og problemstillinger
  • Anbefale en egnet løsning
  • Implementasjon av løsningen

For å oppnå dette, arbeider flere team sammen:

  • Vår tekniske account managere tilbyr salgsstøtte i innledende faser av et prosjekt. Sammen med deg og / eller sluttkunde, utvikler dette teamet en løsning og bestemmer hvordan denne kan integreres i den eksisterende IT-infrastruktur.
  • Våre pre-sales ingeniører videreutvikler løsningen fra et teknisk synspunkt. Dette teamet kan også organisere live demoer og hjelpe deg i prosjektets implementeringsfase.

Sammen kan vi sikre at sluttkundenene får en god teknisk og kostnadseffektiv løsning.